Kontakt

Edward Cyran – Prezes OSP

tel. 691 302 896

Sprawy związane z działalnością OSP Pszów

Piotr Fiszer – Naczelnik OSP

tel. 728 311 320

Sprawy związane z działalnością ratowniczą, pokazy, szkolenia.

Łukasz Fibic – Członek Zarządu OSP

tel. 505 768 009

Sprawy związane z udostępnieniem sali OSP.

Arkadiusz Rak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP

tel. 693 676 509

Kontrola działalności Zarządu OSP.