Telefon: (32) 455 88 08

Email: osppszow@poczta.onet.pl

Historia

Bibliografia:

* "Kronika Pszowa i Rydułtów" - Konstanty Kowol - wydawnictwo Druk "Polonia" Sp. akc. w Katowicach – 1939 rok.

* Protokólarze zarządu jednostki OSP Pszów od roku 1919 do 1938 - archiwum OSP Pszów

* "Strażak Śląski" - miesięcznik – marzec 1935 rok - odbitka ksero w archiwum OSP Pszów.

* Pisma i zarządzenia okupacyjnych władz niemieckich z lat 1940 - 1945 - oryginały w języku niemieckim w archiwum OSP Pszów.

* Notatki sporządzone przez autora w obecności byłego naczelnika jednostki - druha Alojzego Gomołki z ustnych relacji druhów: śp. Ludwika Seidel, Juliusza Szłapki, Ludwika Glenca, śp. Brunona Sowy, śp. Leona Latochy, Zygmunta Krakowczyka obejmujące okres od 1940 – 1960 roku.

* Zdjęcia z archiwum: OSP Pszów, Foto Łękawski, Foto Gawęda, Towarzystwo Przyjaciół Pszowa oraz z prywatnych zbiorów członków OSP Pszów i Bogusława Kołodzieja

* Protokólarze pracy zarządu jednostki od roku 1960 do 2011 - archiwum OSP Pszów.

* Księgi pamiątkowe i wydawnictwa okazjonalne - archiwum OSP Pszów.

* Teresa Kabut - praca magisterska pt. Kreowanie kultury, tradycji i zwyczajów przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie od 1945 – 2000 roku. Uniwersytet śląski w Katowicach - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, rok akademicki 2006/2007; promotor: prof. dr hab. Józef Budniak.

* "Zeszyty Pszowskie - wydanie specjalne" - czerwiec 2011 /str. 12. Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Pszowa; Drukarnia Legis Wodzisław Śl. - ISSN 1642-3038