Izba pamięci jest miejscem gromadzenia i eksponowania różnego rodzaju pamiątek związanych z naszą jednostką.

 

Znajdują się tu m.in. puchary, dyplomy, sztandary straży (jeden historyczny z suną), listy gratulacyjne, podziękowania dla OSP oraz albumy ze zdjęciami z najważniejszych wydarzeń z życia pszowskiej jednostki.

 

Do najciekawszych eksponatów można zaliczyć medale z olimpiad pożarniczych oraz puchary i medale zawodów krajowych, puchary sprawdzianów kadry Polski, puchary i medale zawodów wojewódzkich i niższych szczebli.

 

Szczególną uwagę przyciągają również hełmy strażackie z Belgii, Austrii i polskie z okresu ludwikowskiego.