Telefon: (32) 455 88 08

Email: osppszow@poczta.onet.pl

Historia

Historia jednostki
W roku 2012 poprzez starania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie pozyskano środki finansowe na wydanie w formie książkowej historii pszowskiej straży. Monografia zatytułowana "Ochotnicza Straż Pożarna w Pszowie - od jej założenia w roku 1907 do 2011" po kilku latach starań została wydana w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Miasto Pszów oraz dzięki hojności prywatnych sponsorów. Nieoceniony wkład w całe przedsięwzięcie ma sekretarz jednostki Piotr Mikołajczyk, który przez kilka ostatnich lat zbierał materiały i w domowym zaciszu pracował nad przygotowaniem tekstu. Wysiłki te zaowocowały wydaniem ponad 150 stronnicowej publikacji, którą w całości można przeczytać na łamach naszej strony internetowej.